Hakkımızda

Bilginin oldukça hızlı, çabuk değişen ve tüketim odaklı olduğu günümüzde; genç ve aydınlık zihinlerin farkındalığını sağlayarak, dijital bilgi toplumunda var olması ve gündemi, kendi sentezinden geçirerek okuyabilmesi amacıyla ‘Gazete Darüşşafaka’ projesinin çalışmalarına başlanmıştır.

Gazete Darüşşafaka; 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında Özel Darüşşafaka Ortaokulu çatısı altında kurulan ve İnternet Gazeteciliği Kulübü kapsamında geliştirilen temsili bir öğrenci internet gazetesidir. Kulüpte; 6, 7 ve 8. sınıflardan oluşan toplam 22 Darüşşafaka öğrencisi aktif olarak yer almaktadır.

Gençlerimizin ve özellikle çocuklarımızın 21. Yüzyılda yoğun olarak maruz kaldığı medyanın olumsuz etkilerinden, kendilerini koruyabilmeleri açısından önemli bir ihtiyaç olarak geliştirilen Medya Okuryazarlığı Eğitimi, bu proje kapsamında kurulan internet gazetesi üzerinden uygulamalı olarak yürütülmek istenmektedir. Proje kapsamında Darüşşafaka’ya özel olarak geliştirilen bir haber sitesi yapılandırılmış olup, söz konusu site üzerinden yürütülecek eğitimde öğrencilerin; bilgiye ulaşma, ulaştıkları bilgiyi haber diline dönüştürebilme ve son olarak da söz konusu bilginin doğruluğunu farklı kaynaklardan sorgulayabilmesi hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra kulüp dahilinde yer alan öğrencilerimiz için üniversitelerden gelen gönüllü akademisyenler; Basın Etiği, Basın Kanunu ve İnsan Hakları gibi dersler vererek öğrencilerimizin çift yönlü bir öğrenme ortamından faydalanmasını sağlayacaktır. Ayrıca ulusal basının farklı çalışma alanlarından gelecek konuk konuşmacılar ile öğrencilerimiz; medya dünyasının nasıl işlediğine dair bilgiye sahip olacaktır. Yaşayarak öğrenme temel alınarak gerçekleşen uygulama kapsamında öğrencilerimiz, eğilimli olduğu alanlara göre; tıpkı ulusal gazetelerde çalışan personeller gibi unvanlar alarak, temsili basın kartlarına kavuşmuşlardır. Böylelikle üzerinde çalışmak ve bilgiye birebir ulaşmak istedikleri konularda haberlere giderken, söz konusu temsili basın kartlarını yanlarında götürerek, röportajlarını ve haberlerini gerçek bir muhabir gibi gerçekleştirebileceklerdir.

Desteği için Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası'na ve Girişim Fabrikası Program Sorumlusu/Denetmen Murat Tortopoğlu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Okumanın ve yazmanın hala değerli olduğu aydınlık yarınlara…

Proje Öğretmenleri: Cansu AYDEMİR & Serap SAYİM